Červenec 2017

Vytvořili jsme pro náš maják nový web.

.


Únor 2016

Náš maják byl přejmenován z OK0ev na OKM1.

.


Prosinec 2016

23.12.2016 byl uveden do zkušebního provozu nový řídící počítač se zbrusu novým SW. Jeho autorem je majitel RKS Stěžery Ing. Zdeněk Rajmont, ex. OK1IZR. Počítač je složen z modulu Raspberry 1 a modulu I/O rozhraní, který je rovn쾞 Zdeňkovým výtvorem. Filosofie relací majáku byla pojata následovně: Maják vysílá každých 15 minut data průhonické ionosondy a každých 30 minut 5-místné skupiny pro tréning příjmu telegrafních značek. Data ionosondy prozatím obsahují informaci F0F2, MUF a F0ES. V budoucnu přibyde ještě Fmin a MUF pro vzdálenosti 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 a 3000 km. Tréning CW je 3-stupňový, rychlosti byly zvoleny 100, 80 a 60 zn./min. Odvysílané 5-místné skupiny je možno zhlédnout na stránce 5-místné skupiny v souboru beacon.txt (lze otevřít v textovém editoru). V době mezi těmito relacemi maják vysílá svou značku a dlouhou čáru pro měření. Prosím všechny uživatele majáku o schovívavost k případným malfunkcím, na SW se stále pracuje. Pro zájemce z řad provozovatelů majáků je k dispozici (pochopitelně zdarma) zdrojový kód programu. Za tým majáku OK0EV přeji všem krásné Vánoce, pevné zdraví a nerušený příjem. Honza, OK1FMZ

.


Listopad 2016

21.11.2016 byl proveden přesun vysílače do nového QTH (RKS Hradec Králové - Stěžery). Plně tranzistorový vysílač z dílny Jirky OK1QT vysílá do 60m vertikání antény společně s rozhlasovým vysílačem Radio Dechovka (792 kHz). Vysílač je umístěn v budově střediska na vysílacím sále. Přizpůsobení antény je tvořeno L-článkem realizovaným tunerem SAD1 (výrobce Tesla) a rejekčním filtrem naladěným na 792 kHz. Zdrojem kmitočtu je prozatím laboratorní generátor Marconi s dlouhodobou stabilitou kmitočtu v řádu 10e-8, seřízený podle GPS normálu týdenní synchronizací - nyní však pracuje v autonomním režimu s výše uvedenou přesností.

.