Stručná historie

09/1998.....uvedení do provozu

10/1998.....změna zapojení antény

05/1999.....nahrazení ovládacího programu Hamcomm programem CWbeac

06/2000.....výměna technologie

01/2003.....přeladění na 1 854 kHz (1.1. 2003)

03/2006.....zlepšení stability kmitočtu použitím externího budiče SRS31

08/2016.....obměna vysílače

11/2016.....změna QTH, původní QTH zůstává jako záložní pro případ výluky

02/2017.....přejmenování majáku z OK0ev na OKM1

08/2017.....nový web od Lenky Rajmontové

.